Cover til Morten Søberg: Ekofisk, Eidsvoll (Samlaget 2017).
Back to Top